Khôi-khí chú sién-tân
Thòi-vân Ngièn-chhu-mìn

Thòi-vân Ngièn-chhu-mìn (台湾原住民) chhai Ngi̍t-pún sṳ̀-thoi pûn hêm cho Kô-sân-chhu̍k (高山族), he chṳ́ hon-ngìn yì-chón thòi-vân chhièn chui-chó lòi-to thòi-vân ke chhu̍k-khiùn, Ngièn-chhu-mìn.

Yí-kîn sṳ̀n-ngin ke chhu̍k-khiùnPhiên-siá