Ruthenia-ngî

Ruthenia-ngî fe̍t-chá Rusyn-ngî su̍k-yî Slav Ngî-chhu̍k ke Tûng Slav Ngî-kî, chhai ngî-ngièn fûn-lui sông chui chiap-khiûn Ukraina-ngî. Ruthenia-ngî sṳ́-yung-chá fûn-pu chhai Ukraina, Slovakia, Pô-làn, Hiûng-ngà-li, RomaniaSerbia ke Vojvodina. Yîn-vì sṳ́-yung-chá fûn-pu chhai tô-koet, Ruthenia-ngî mò yit-chak thúng-yit ke piâng-sṳ-fap, yì kîn-kí liáu kok-chhṳ ke fông-ngièn lòi piâng-siá.

Ruthenia-ngî thi-khî.

Li̍t-sṳ́編輯

Lui-phe̍t編輯

Thi-lî fûn-phu編輯

Fông-ngièn編輯

Ngî-yîm編輯

Vùn-fap編輯

Kî-pún chhṳ̀-ki編輯

Chu-sṳt編輯

Chhâm-siòng編輯

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Ruthenia-ngî Wikipedia