Slovakia Khiung-fò-koet
Slovenská republika
Flag of Slovakia.svg
Coat of arms of Slovakia.svg
khì
Khì-ho
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
EU-Slovakia.svg
Slovakia ke só-chhai.
sú-tû Bratislava

Slovakia Khiung-fò-koet (Slovakia-ngî : Slovenská republika), he Chûng-Êu ke yit-ke nui-liu̍k koet-kâ, mien-chit 4.9 van phìn-fông kûng-lî, yok 540 van kî-mìn. sî-pet lìn Tshia̍p-khiet, pet lìn Pô-làn, tûng lìn Ukraina, nàm-lìn Hungary, sî-nàm-lìn O-thi-li, sú-tû fò chui-thai sàng-sṳ vì pu là thit sṳ̂ là fat.

Slovakia he yit-ke Ngi-fi mìn-chú chṳ koet-kâ, kôn-fông ngî-ngièn vì Slovakia-ngî. 2004-ngièn3-ngie̍t 29-ngit kâ-ngi̍p pet Thai-sî-yòng kûng yok chû-chṳt, chhiùng 2004-ngièn 5-ngie̍t 1-ngit hí sṳ̀n-vì Êu-chû lièn-mèn ke yit-yèn, chhai 2007-ngièn 12-ngie̍t 21-ngit sṳ̀n-vì Schengen kûng-yok fi yèn koet. 2009-ngièn 1-ngie̍t 1-ngit hí kâ-ngi̍p êu-ngièn khî.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Hàng-chṳnPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá