Tûng Slav Ngî-kî

Tûng Sṳ̂-là-fû Ngî-kî su̍k Yin-Êu Ngî-hì Slav Ngî-chhu̍k ke fûn-kî, nang-ngoi lióng-ke fûn-kî he Sî Slav Ngî-kî khi̍p Nàm Slav Ngî-kî.

Tûng Slav Ngî-kî.

Tûng Slav Ngî-kî pâu-koat yî-hâ kok-chúng ngî-ngièn:

Khì-chûng, Ngò-lò-sṳ̂-ngî vì sṳ́-yung chá chui-tô ke ngî-ngièn, mû-ngî sṳ́-yung chá yok 1.204 yi ngìn, kâ-sông sûng ngî sṳ́-yung chá khiung 2.3 yi ngìn. Khì chhṳ vì Ukraina-ngî, yok-yû 3100 van sṳ́-yung chá, fò Belarus-ngî, yok 690 van sṳ́-yung chá.

Li̍t-sṳ́編輯

Lui-phe̍t編輯

Thi-lî fûn-phu編輯

Fông-ngièn編輯

Ngî-yîm編輯

Vùn-fap編輯

Kî-pún chhṳ̀-ki編輯

Chu-sṳt編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯