Khôi-khí chú sién-tân
Hiûng-ngà-li
'
Flag of Hungary.svg Coat of arms of Hungary.svg
Koet-khì Khì-ho
koet-kô: Song-t pó-yu Hiûng-ngà-li-ngìn
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
EU location HUN.png
sú-tû Budapest
Chui-thai sàng-sṳ Budapest
Mien-chit
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Hungary-ngî
ngìn-khiéu
mìn-chhu̍k Hungary-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
Koet-kâ liâng-thô-ngìn
Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .hu
koet-chi thien-fa khî-ho +36

Hiûng-ngà-li (匈牙利) he Êu-chû yit-ke koet-kâ.

Muk-liu̍k

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá