Pô-làn Khiung-fò-koet
Rzeczpospolita Polska
Flag of Poland.svg
Herb Polski.svg
khì
Khì-ho
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
EU-Poland.svg
Pô-làn ke só-chhai.
sú-tû Warszawa

Pô-làn (波蘭, Pô-làn-ngî: Polska, Rzeczpospolita Polska) he yit-ke Chûng-Êu koet-kâ, sî-mien lâu Tet-koet‎ chiap-hi, nàm-phu lâu Chhia̍p-khiet lâu Slovakia vì lìn, Ukraina lâu Belarus chhai tûng-piên, tûng-pet-phu lâu Lithuania khi̍p Ngò-lò-sṳ̂ chiap-khiun. Ke-koet chhung-yeu ke thi-lî vi-chṳ yî-khi̍p thi-hìn thô-chṳ liáu lièn-ngièn ke chan-fó fûn-chên, kí-ke sṳ-ki yî-lòi Pô-làn ke pán-thù ya yit-chai kiên-kói.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Liâng-thú kiu-fun編輯

Kîn-chi編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn kón-khî編輯

Ngìn-khiéu編輯

Vùn-fa編輯

Chûng-kau編輯

Kau-yuk編輯

Thí-yuk編輯

Chhâm-siòng編輯

Kiûn-sṳ編輯