Belarus Khiung-fò-koet
Рэспубліка Беларусь
Flag of Belarus.svg
Coat of arms of Belarus.svg
khì
Khì-ho
koet-kô: Мы, беларусы
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Europe location BLR.png
Belarus ke só-chhai.
sú-tû Minsk
Chui-thai sàng-sṳ Minsk
Mien-chit
  • koet-thú mien-chit 207,600 km² sṳ-kie thi 85 miàng
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Belarus-ngî
ngìn-khiéu
  • chúng ngìn-khiéu: 9,724,723 ngìn , sṳ-kie thi 86 miàng
  • ngìn-khiéu me̍t-thu: 49 ngìn/km2 , sṳ-kie thi 142 miàng
mìn-chhu̍k Belarus-ngìn
liâng-thô-ngìn
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .by
koet-chi thien-fa khî-ho +375

Belarus he Êu-chû yit-ke koet-kâ.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá