Chhia̍p-khiet

Chhia̍p-khiet Khiung-fò-koet
Česká republika
Flag of the Czech Republic.svg
Coat of arms of the Czech Republic.svg
khì
Khì-ho
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
EU-Czech Republic.svg
Chhia̍p-khiet ke só-chhai.
sú-tû Praha

Chhia̍p-khiet Khiung-fò-koet (捷克共和國, Chhia̍p-khiet-ngî: Česká republika), kién-chhṳ̂n Chhia̍p-khiet (Chhia̍p-khiet-ngî: Česko), he yit-ke Chûng-Êu thi-khî ke nui-liu̍k koet-kâ, khì chhièn-sṳ̂n vì Chhia̍p-khiet Slovakia (Československo), than yî 1993-ngièn lâu Slovakia fò-phìn thi fûn-lì.

Chhai Chhia̍p-khiet ke Koet-chi thûng-yung chhṳ̂n-fû fông-mien, sûi-yèn si̍p-koan sông Yîn-vùn tô-sú yî Czech Republic chhṳ̂n-fû kì, than sṳ-sṳ̍t sông chhai yit-fun 1993-ngièn kûng-pu ke kôn-fông vùn-khien chûng, Chhia̍p-khiet Ngoi-kâu-phu yeu-khiù sṳ-kie kok-koet chhai thi-lî yung-thù sông thì khi̍p Chhia̍p-khiet sṳ̀, yin-kâi yung Czechia (siông-tui Chhia̍p-khiet-vùn chûng ke Česko) liá miàng-chhṳ̂n lòi chhṳ̂n-fû kì, yì Czech Republic chet pó liù, chok-vì kôn-fông vùn-khien sṳ̀ sṳ́-yung, khì Koet-chi thoi-ma vì CZ.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Liâng-thú kiu-fun編輯

Kîn-chi編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn kón-khî編輯

Ngìn-khiéu編輯

Vùn-fa編輯

Chûng-kau編輯

Kau-yuk編輯

Thí-yuk編輯

Chhâm-siòng編輯

Kiûn-sṳ編輯