Chûng-fà Mìn-koet

Liá-piên "Chûng-fà Mìn-koet" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"中華民國" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Chûng-fà Mìn-koet
中華民國
Flag of the Republic of China.svg
National Emblem of the Republic of China.svg
koet-kô: sâm-mìn-chú-ngi kô
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
LocationROC.png
Chûng-fà Mìn-koet ke só-chhai.
sú-tû Thòi-pet-sṳ
Chui-thai sàng-sṳ Thòi-pet-sṳ
Mien-chit
  • koet-thú mien-chit 36,188 km² sṳ-kie thi 134 miàng
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Chûng-vùn, Thòi-ngî, Hak-kâ-ngî
ngìn-khiéu
  • chúng ngìn-khiéu: 22,894,283 ngìn , sṳ-kie thi 47 miàng
  • ngìn-khiéu me̍t-thu: 632.44 ngìn/km2 , sṳ-kie thi 9 miàng
mìn-chhu̍k Thòi-vàn-ngìn, Hak-kâ-ngìn, Ngièn-chhu-mìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
chṳn-chhṳ thí-chṳ Chhṳ-yù mìn-chú chṳ-thu
liâng-thô-ngìn
Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
Kîm-pi tân-vi Sîn Thòi-pì
GDP (miàng-ngi sông ke) 4,740 Yi ({{{GDP ngièn}}} ngièn)
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .tw
koet-chi thien-fa khî-ho +886

Chûng-fà Mìn-koet (中華民國), chhai koet-chi siông yit-pân kién-chhṳ̂n Thòi-vân (台灣/臺灣), he Tûng-Â ke yit-chak khiung-fò-koet, kîm-ha thúng-chhṳ Thòi-vân-tó, Phàng-fù, Kîm-mùn, Mâ-tsú-tó lâu fu-khiun ke séu-tó.

1912-ngièn, Chûng-koet ke Chhîn-chhèu me̍t-mòng, Sûn Chûng-sân chhai Chûng-koet Thai-liu̍k sṳ̀n-li̍p Chûng-fà Mìn-koet. 1949-ngièn, Chûng-fà Mìn-koet chṳn-fú thò to Thòi-vân, Chûng-koet Khiung-sán-tóng chhai Chûng-koet Thai-liu̍k kien-li̍p Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet. 1971-ngièn, Chûng-fà Mìn-koet sṳt-hi khì chhai Lièn-ha̍p-koet ke sit-vi yî-heu, "Chûng-koet" chhai koet-chi siông yit-pân chṳ́ Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet.

Chhai khon編輯