Centre-Val de Loire he Fap-koet ke yit-chak Thai-khî, vi-yî Fap-koet chûng-phu, tûng-pet lâu Alsace chiap-yòng. Chúng mien-chit 39,151 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 2,538,000-ngìn (2008-ngièn thúng-kie). Hâ-hot Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher lâu Loiret. Khì sú-fú he Orléans.

Centre-Val de Loire .
Centre-Val de Loire .
Centre-Val de Loire .

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liauPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Centre-Val de Loire siông-koân ke tóng-on.