Centre-Val de Loire

Centre-Val de Loire he Fap-koet ke yit-chak Thai-khî, vi-yî Fap-koet chûng-phu, tûng-pet lâu Alsace chiap-yòng. Chúng mien-chit 39,151 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 2,538,000-ngìn (2008-ngièn thúng-kie). Hâ-hot Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher lâu Loiret. Khì sú-fú he Orléans.

Centre-Val de Loire .
Centre-Val de Loire .
Centre-Val de Loire .

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Kín-tiám編輯

Chiá-moi sàng-sṳ編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Centre-Val de Loire siông-koân ke tóng-on.