Vùn-lòi

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Vún-lòi)
Vùn-lòi Darussalam Koet
Negara Brunei Darussalam
Flag of Brunei.svg
Emblem of Brunei.svg
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Location Brunei ASEAN.svg
Vùn-lòi ke só-chhai.
sú-tû Bandar Seri Begawan
Mien-chit
  • koet-thú mien-chit 5,765 km² sṳ-kie thi 172 miàng
Ngìn-mìn sên-fa̍t
ngìn-khiéu
Chṳn-chhṳ vùn-fa
liâng-thô-ngìn

Vùn-lòi he Yî-sṳ̂-làn-kau Kiûn-chú koet he sṳ̀n-sán Sa̍k-yù ke koet-kâ, kîn-chi fî-sòng hó só-yî su-tó yù-hak hí-oi, vi-é chhai Borneo pet-ngan, Nàm Chûng-koet Hói nàm-ngan, Â-chû tûng-nàm phu. Cháng-ke koet-thú pûn Mâ-lòi-sî-â só fûn-kot, fàn-lau.