Yî-sṳ̂-làn-koet

Liá ke vùn-chông kie-seu ke m̀-he Yî-sṳ̂-làn-koet (chû-chṳt).

Yî-sṳ̂-làn-koet he 1 chúng yung Yî-sṳ̂-làn-kau ke Sharia (Yî-sṳ̂-làn kau-fap) cho chui kô fap-li̍t ke chṳn-chhṳ thí-chṳ koet-kâ.

Yî-sṳ̂-làn-koet