Scotland
'
Flag of Scotland.svg
100px
khì
Khì-ho
koet-kâ kiet-ngièn:Nemo me impune lacessit
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Map of Scotland within the United Kingdom.svg
Scotland ke só-chhai.
Mien-chit
  • koet-thú mien-chit 78,772 km² sṳ-kie thi ? miàng
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Scotland-ngî
ngìn-khiéu
  • chúng ngìn-khiéu: 5,116,900 ngìn , sṳ-kie thi ? miàng
  • ngìn-khiéu me̍t-thu: 95 ngìn/km2 , sṳ-kie thi ? miàng
mìn-chhu̍k Scotland-ngìn
liâng-thô-ngìn
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .uk
koet-chi thien-fa khî-ho +44

Scotland (yîm-yi̍t: Sû-kak-làn) he Thai Britain lâu Pet Ireland Lièn-ha̍p Vòng-koet hâ-su̍k ke vòng-koet chṳ̂-yit, vi-yî Thai Britain-tó pet-phu, England chṳ̂ pet. Sûi-yèn ngoi-kâu, kiûn-sṳ, kîm-yùng, Chúng-thí kîn-chi chṳn-chhet tén sṳ-vu sông su-to Yîn-koet koet-fi kón-hot, than-he Scotland tui-yî nui-phu ke li̍p-fap, hàng-chṳn sông yúng yû yit-thin chhàng-thu ke chhṳ-chhṳ.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá