Mauritania Yî-sṳ̂-làn Khiung-fò-koet
الجمهورية الإسلامية الموريتانية
Flag of Mauritania.svg
Seal of Mauritania (December 2018).svg
khì
Khì-ho
koet-kâ kiet-ngièn:Kông-yùng, Yû-oi, Tsṳn-ngi
koet-kô: Mauritania koet-kô
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
LocationMauritania.svg
Mauritania ke só-chhai.
sú-tû Nouakchott
Chui-thai sàng-sṳ Nouakchott
Mien-chit
  • koet-thú mien-chit 1,030,700 km² sṳ-kie thi 28 miàng
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Fap-ngî
ngìn-khiéu
  • chúng ngìn-khiéu: 3,270,065 ngìn , sṳ-kie thi 129 miàng
  • ngìn-khiéu me̍t-thu: 3 ngìn/km2 , sṳ-kie thi 221 miàng
mìn-chhu̍k Mauritania-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
chṳn-chhṳ thí-chṳ kiûn-sṳ tsôn-tsṳn
liâng-thô-ngìn
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .mr
koet-chi thien-fa khî-ho +222

Mauritania he Fî-chû sî-phu koet-kâ tsṳ̂-yit. 1960-ngièn thot-lì Fap-koet thu̍k-li̍p. Tshit sṳ-ki Â-lâ-pak-ngìn lòi-to liá-piên kien-li̍p fûng-kien vòng-koet. 15 sṳ-ki khôi-sṳ́, lièn-siu̍k pûn Phù-thò-ngà, Hò-làn lâu Yîn-koet tshṳ̍t-mìn. 1912-ngièn sṳ̀n-vì Fap-koet tshṳ̍t-mìn-thi.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Tshung-yeu sàng-tsṳ́nPhiên-siá