Lî-hói (裏海, Azerbaijan-ngî: Xəzər dənizi, Pô-sṳ̂-ngî: دریای مازندران/دریای خزر, Ngò-lò-sṳ̂-ngî: Каспийское море, Kazakh-ngî : Каспий теңізі, Turkmen-ngî : Hazar deňizi) vi-yî Â-chû lâu Êu-chû kâu-kie, he sṳ-kie sông mien-chit chui-thai ke fûng-pit nui-liu̍k súi thí, thùng-sṳ̀ ya-he sṳ-kie sông chui-thai ke fù phok yî-khi̍p nui-liu̍k hói. [1][2] Lî-hói ke mien-chit yû 37 van 1000 phìn-fông kûng-lî (put pâu-koat Garabogazköl Vân), thí-chit vì 7 van 8200 li̍p fông kûng-lî, chui-chhṳ̂m chhú yû 1,025 metres (3,360 ft), phìn-kiûn Chhṳ̂m-thu vì 187 metres (610 ft). [3] Lî-hói he yit-ke nui liù fù, mò liù chhut khiéu, pûn tô-ke koet-kâ fàn-phàu, sî-pet ke koet-kâ he Ngò-lò-sṳ̂, sî-mien he Azerbaijan, nàm-mien he Iran, tûng-nàm he Turkmenistan, tûng-pet vì Kazakhstan.

Lî-hói.
Lî-hói.

Lî-hói ya-he hâm súi fù, hói chiak fù, ngièn-pún vì kú Thi-chûng-hói ke yit phu-fûn. Kú-thoi Lî-hói ke yèn-ngan kî-mìn ngin-vì Lî-hói he hói-yòng, khó-nèn he yîn-vì kì ke súi hàn hâm, yì-chhiâ khon hí-lòi mò piên mò chi. Lî-hói ke yàm thu thai-yok vì 1.2%, vì phìn-kiûn hói-súi yàm thu ke sâm fûn chṳ̂-yit. [4]

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Kín-tiám編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Hàng-chṳn編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯

  1. "Caspian Sea - Background". Caspian Environment Programme. 2009. 11 September 2012 chhà-khon. 
  2. "ESA: Observing the Earth – Earth from Space: The southern Caspian Sea". ESA.Int. 2007-05-25 chhà-khon. 
  3. Lake Profile: Caspian Sea. LakeNet.
  4. 模板:Cite encyclopedia