Azerbaijan-ngî (Azərbaycan dili, آذربايجان ديلی) su̍k-yî Altai Ngî-hì nàm-chṳ̂ Turk Ngî-chhu̍k, lâu Thú-ngí-khì-ngî yû chṳ̂n-thai ke lièn-kiê, he Azerbaijan ke kôn-fông ngî-ngièn. Chhôi sâm-chhiên-van Azerbaijan-ngî sṳ́-yung-chá chûng, chṳ-séu lióng-chhiên van ngìn chhai Iran, chhit-pak van ngìn chhai Azerbaijan, chhôi khì-thâ káu séu-su ke sa-khiùn ya-yû thai-yok pat-sṳ̍p van ngìn sṳ́-yung Azerbaijan-ngî. Chhôi Iran sṳ́-yung ke Azerbaijan-ngî su-tó Pô-sṳ̂-ngî ke yáng-hióng.

Azerbaijan-ngî

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Kî-pún Chhṳ̀-kiPhiên-siá

Sṳ-mû péuPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Azerbaijan-ngî Wikipedia