Lérida-sén (Sî-pân-ngà: Provincia de Lérida) he Sî-pân-ngà ke yit-sén, su̍k-yî Catalunya Chhṳ-chhṳ-khî. Lérida-sén chhú-yî cháng-ko Sî-pân-ngà ke tûng-phu, vi-yî Catalonia thi-khî ke sî-phu, lâu Girona-sén, Barcelona-sén, Tarragona-sén, Zaragoza-sén, Huesca-sén yî-khi̍p Fap-koet ke Andorra chiap-yòng. Lérida 2007-ngièn ngìn-khiéu thúng-kie vi 414,015-ngìn, khì-chûng yok 30% kî-chhu chhai sén-fi Lérida-sṳ. Lérida yû fat-tha̍t ke súi-kó sán-ngia̍p, sṳ̀n-sán thò-é lâu lî-é tén súi-kó.

Lérida-sén .
Lérida-sén Khì-chì
Lérida-sén Vûn-chông
Lérida-sén .

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍k

phiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k

phiên-siá

Chṳ̂-ngièn

phiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳ

phiên-siá