Barcelona-sén (Sî-pân-ngà-ngî: Provincia de Barcelona) he Sî-pân-ngà ke khì-chûng yit sén-fun, su̍k-yî Catalunya chhṳ-chhṳ-khî, chhai Sî-pân-ngà ke tûng-phu, vi-yî Catalunya thi-khî ke chûng-phu. Barcelona-sén lâu Lérida-sén, Tarragona-sén khi̍p Girona-sén chiap-yòng, tûng-lìm Thi-chûng-hói. Barcelona-sén ke sú-fú he Barcelona-sṳ, cháng-ke sén-fun yok-yû 5,529,099-ngìn kî-chhu (2011-ngièn thúng-kie).

Barcelona-sén Khì-chì
Barcelona-sén Vûn-chông
Barcelona-sén .

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá