Huesca-sén

Huesca-sén (Sî-pân-ngà-ngî: Provincia de Huesca, Aragon-ngî: Provincia de Uesca) he Sî-pân-ngà pet-phu ke yit-ke sén-fun. vi-yî Aragon Chhṳ-chhṳ-khî ke pet-phu. Kì ke si-chû yû Lérida-sén, Zaragoza-sén, Navarra Chhṳ-chhṳ-khî yî-khi̍p Fap-koet. Huesca-sén thú-thi mien-chit vi 15,626 km², ngìn-khiéu yû 228,566 (2010-ngièn) thai-yok yû si-fûn chṳ̂-yit ke ngìn-khiéu kî-chhu chhai sú-fú Huesca. Chúng-khiung yû 202-ke Chhṳ-chhṳ-sṳ.

Huesca-sén.
Huesca-sén Khì-chì
Huesca-sén Vûn-chông
Huesca-sén .

Huesca-sén he Pyrenees Sân-hò-kuk thi-khî sṳ́-yung Aragon-ngî ke thi-fông.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Chiá-moi sàng-sṳ編輯