Kyrgyz-ngî (Kyril Sṳ-mû: rыргыз тили, Â-là-pak sṳ-mû: قىرعىز تىلى) he Altai Ngî-hì Turk Ngî-chhu̍k ngî-ngièn, lâu Ngò-lò-sṳ̂-ngî yit-thùng he Kyrgyzstan ke kôn-fông ngî-ngièn. Kyrgyz-ngî yû yok 500 van sṳ́-yung chá, vì Kyrgyz-chhu̍k sṳ́-yung, lòi-chhṳ Kyrgyzstan, Chûng-koet, Afghanistan, Kazakhstan, Tajikistan, Thú-ngí-khì, Uzbekistan lâu Ngò-lò-sṳ̂.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-kiPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Kyrgyz-ngî Wikipedia