Afghanistan Yî-sṳ̂-làn Khiung-fò-koet
د افغانستان اسلامي جمهوریت
Flag of Afghanistan.svg
National emblem of Afghanistan.svg
khì
Khì-ho
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Afghanistan in its region.svg
Afghanistan ke só-chhai.
sú-tû Kabul
Chui-thai sàng-sṳ Kabul
Mien-chit
  • koet-thú mien-chit 647,500 km² sṳ-kie thi 40 miàng
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Pashtu-vùn
ngìn-khiéu
  • chúng ngìn-khiéu: 32,564,342 ngìn , sṳ-kie thi 40 miàng
  • ngìn-khiéu me̍t-thu: 50 ngìn/km2 , sṳ-kie thi 150 miàng
mìn-chhu̍k Â-fu-hon-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
chṳn-chhṳ thí-chṳ Tsúng-thúng-chṳ
liâng-thô-ngìn
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .af
koet-chi thien-fa khî-ho +93

Afghanistan he Â-chû yit-ke koet-kâ.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá