Tajikistan Khiung-fò-koet
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Flag of Tajikistan.svg
Emblem of Tajikistan.svg
khì
Khì-ho
koet-kô: Surudi Milli
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
LocationTajikistan.png
Tajikistan ke só-chhai.
sú-tû Dushanbe
Chui-thai sàng-sṳ Dushanbe
Mien-chit
  • koet-thú mien-chit 143,100 km² sṳ-kie thi 92 miàng
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Tajik-vùn
ngìn-khiéu
  • chúng ngìn-khiéu: 6,863,752 ngìn , sṳ-kie thi 95 miàng
  • ngìn-khiéu me̍t-thu: 48 ngìn/km2 , sṳ-kie thi 120 miàng
mìn-chhu̍k Tajik-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
chṳn-chhṳ thí-chṳ Pan Chúng-thúng-chṳ
liâng-thô-ngìn
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .tj
koet-chi thien-fa khî-ho +992

Tajikistan he Chûng-Â koet-kâ tsṳ̂-yit, tshai-yî Afghanistan‎ khi̍p Uzbekistan‎ tsṳ̂-kiên, he Chûng-Â tsû-koet tsṳ̂-tsûng koet-thú mien-tsit tsui-séu ke koet-kâ. 1991-ngièn Sû-lièn kié-thí yî-heu thu̍k-li̍p.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá