Kyrgyzstan Khiung-fò-koet
Кыргыз Республикасы
Flag of Kyrgyzstan.svg
Emblem of Kyrgyzstan.svg
khì
Khì-ho
koet-kô: Kyrgyzstan Khiung-fò-koet Koet-kô
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
LocationKyrgyzstan.png
Kyrgyzstan ke só-chhai.
sú-tû Bishkek
Chui-thai sàng-sṳ Bishkek
Mien-chit
  • koet-thú mien-chit 198,500 km² sṳ-kie thi 86 miàng
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Kyrgyz-vùn
ngìn-khiéu
  • chúng ngìn-khiéu: 5,146,281 ngìn , sṳ-kie thi 111 miàng
  • ngìn-khiéu me̍t-thu: 26 ngìn/km2 , sṳ-kie thi 147 miàng
mìn-chhu̍k Kyrgyz-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
chṳn-chhṳ thí-chṳ Pan Chúng-thúng-chṳ
liâng-thô-ngìn
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .kg
koet-chi thien-fa khî-ho +996

Kyrgyzstan he Chûng-Â koet-kâ tsṳ̂-yit, 1991-ngièn Sû-lièn kié-thí yî-heu thu̍k-li̍p. Kyrgyzstan ke tsû-vì koet-kâ yû: Tajikistan, Uzbekistan‎‎, Kazakhstan lâu Chûng-koet.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá