Uzbekistan

Uzbekistan Khiung-fò-koet
Oʻzbekiston Respublikasi
Flag of Uzbekistan.svg
Uzbekistan coa.png
khì
Khì-ho
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
LocationUzbekistan.png
Uzbekistan ke só-chhai.
sú-tû Tashkent
Chui-thai sàng-sṳ Tashkent
Mien-chit
  • koet-thú mien-chit 447,400 km² sṳ-kie thi 55 miàng
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Uzbek-vùn
ngìn-khiéu
  • chúng ngìn-khiéu: 25,563,441 ngìn , sṳ-kie thi 41 miàng
  • ngìn-khiéu me̍t-thu: 57 ngìn/km2 , sṳ-kie thi 111 miàng
mìn-chhu̍k Uzbek-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
chṳn-chhṳ thí-chṳ Pan Chúng-thúng-chṳ
liâng-thô-ngìn
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .uz
koet-chi thien-fa khî-ho +998

Uzbekistan he yit-ke Chûng-Â koet-kâ, 1991-ngièn tshiùng Sû-lièn thu̍k-li̍p. Uzbekistan he sṳ-song lióng-ke sûng-tshùng nui-liu̍k koet-kâ tsṳ̂-yit.

Xiva

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Liâng-thú kiu-fun編輯

Kîn-chi編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn kón-khî編輯

Ngìn-khiéu編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Thí-yuk編輯

Chhâm-siòng編輯

Chûng-kau編輯

Kiûn-sṳ編輯