Uzbekistan Khiung-fò-koet
Oʻzbekiston Respublikasi
Flag of Uzbekistan.svg
Uzbekistan coa.png
khì
Khì-ho
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
LocationUzbekistan.png
Uzbekistan ke só-chhai.
sú-tû Tashkent
Chui-thai sàng-sṳ Tashkent
Mien-chit
  • koet-thú mien-chit 447,400 km² sṳ-kie thi 55 miàng
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Uzbek-vùn
ngìn-khiéu
  • chúng ngìn-khiéu: 25,563,441 ngìn , sṳ-kie thi 41 miàng
  • ngìn-khiéu me̍t-thu: 57 ngìn/km2 , sṳ-kie thi 111 miàng
mìn-chhu̍k Uzbek-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
chṳn-chhṳ thí-chṳ Pan Chúng-thúng-chṳ
liâng-thô-ngìn
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .uz
koet-chi thien-fa khî-ho +998

Uzbekistan he yit-ke Chûng-Â koet-kâ, 1991-ngièn tshiùng Sû-lièn thu̍k-li̍p. Uzbekistan he sṳ-song lióng-ke sûng-tshùng nui-liu̍k koet-kâ tsṳ̂-yit.

Xiva

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá