Kalmyk-ngî

Хальмг келн

Koet-kâ: Ngò-lò-sṳ̂
Thi-khî: Kalmykia Khiung-fò-koet
Sṳ́-yung ngìn-su: 360,500
Fûn-lui: Altai Ngî-ne
Mùng-kú Ngî-chhu̍k
Kalmyk-ngî
Ngî-ngièn thoi-ho
ISO 639-1 -
ISO 639-2 -
ISO 639-3 xal

Kalmyk-ngî (Хальмг келн) — he Kalmyk-ngìn ke ngî-ngièn, Kalmykia Khiung-fò-koet ke Kôn-fông ngî-ngièn. Sṳ́-yung Kalmyk-ngî ke ngìn-khiéu chúng-su thai-yok yû 360,500-ngìn (2010-ngièn thúng-kie), pâu-hàm Ngò-lò-sṳ̂ yû 80,500 -ngìn (2010-ngièn ke phú-chhà).

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Lui-phe̍t

phiên-siá

Thi-lî fûn-phu

phiên-siá

Fông-ngièn

phiên-siá

Ngî-yîm

phiên-siá

Chu-sṳt

phiên-siá

Chhâm-siòng

phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet

phiên-siá
 
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Kalmyk-ngî Wikipedia