Kalmyk-chhu̍k

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Kalmyk-ngìn)

Kalmyk-chhu̍k (Kalmyk-ngî: Хальмгуд), he fûn-pu yî Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Sî-pak-li-â nàm-phu Kalmykia Khiung-fò-koet lâu Mùng-kú-koet kin-nui ke yit-ke mìn-chhu̍k.

Kalmyk-chhu̍k.
Kalmyk-chhu̍k.

Thi-lî fûn-pu

phiên-siá

Yîm-ngo̍k

phiên-siá

Chhâm-siòng

phiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hien

phiên-siá