Kalmykia Khiung-fò-koet

Kalmykia Khiung-fò-koet (Kalmyk-ngî: Хальмг Таңһч) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Nàm-phu Lièn-pâng Kón-khî. Kalmykia Khiung-fò-koet mien-chit 76,100 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 292,410 (2002-ngièn), sú-tû Âi-li-sṳ̂-thap. Kalmykia Khiung-fò-koet Kalmyk-ngìn cham ngìn-khiéu 53.3%, Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham 33.5%. Kalmyk-ngìn chhiu-he Mùng-kú-chhu̍k ke yit-kî.

Kalmykia Koet-khì
Kalmykia Koet-fui
Kalmykia Khiung-fò-koet.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯