Jacobus Henricus van 't Hoff

Jacobus Henricus van 't Hoff (1852-ngièn 8-ngie̍t 30-ngit – 1911-ngièn 3-ngie̍t 1-ngit) he Hò-làn Vòng-koet ke yit-chak fa-ho̍k-kâ. Kì chhai 1901-ngièn tet-to Nobel Fa-ho̍k Chióng.

Jacobus Henricus van 't Hoff
Mû-ngî-miàng federico
Chhut-se-ngit 1852-ngièn 8-ngie̍t 30-ngit Edit this on Wikidata
Chhut-se-thi Rotterdam Edit this on Wikidata
Ko-sṳ̂n-ngit 1911-ngièn 3-ngie̍t 1-ngit Edit this on Wikidata (58-se)
Ko-sṳ̂n-thi Berlin Edit this on Wikidata
Ko-sṳ̂n ngièn-yîn Pot-thâm-fó Edit this on Wikidata
Koet-sit Hò-làn Vòng-koet Edit this on Wikidata
Mû-ngî Hò-làn-ngî Edit this on Wikidata
voi kóng Fap-ngî, Tet-ngî, Hò-làn-ngî Edit this on Wikidata
Ho̍k-vi 全博士學位 Edit this on Wikidata
Mû-káu 萊頓大學, 代爾夫特理工大學, 波昂大學, 烏特勒支大學, 巴黎大學 Edit this on Wikidata
Chṳt-ngia̍p Fa-ho̍k-kâ, Kau-su, 物理學家, 工程師, 地質學家, 大學教師, stereochemist Edit this on Wikidata
ku-chú 烏特勒支大學, 弗里德里希·威廉大學, 柏林洪堡大學, 阿姆斯特丹大學, 阿姆斯特丹大學 Edit this on Wikidata
Pû-ngiòng Johanna Francina Mees Edit this on Wikidata