Iraq Khiung-fò-koet
جمهورية العـراق
Flag of Iraq.svg
Coat of arms of Iraq (2008–present).svg
khì
Khì-ho
koet-kô: Ardh Alforatain
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Iraq in its region.svg
Iraq ke só-chhai.
sú-tû Baghdad
Chui-thai sàng-sṳ Baghdad
Mien-chit
  • koet-thú mien-chit 437,072 km² sṳ-kie thi 57 miàng
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn â-lâ-pak-vùn
ngìn-khiéu
  • chúng ngìn-khiéu: 28,807,000 ngìn , sṳ-kie thi 40 miàng
  • ngìn-khiéu me̍t-thu: 59 ngìn/km2 , sṳ-kie thi 112 miàng
mìn-chhu̍k Yî-là-khiet-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
chṳn-chhṳ thí-chṳ Khiung-fò tsṳ-thu
liâng-thô-ngìn
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .iq
koet-chi thien-fa khî-ho +964

Iraq he Â-chû yit-ke koet-kâ.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá