Armenia-ngî

Armenia-ngî ( Հայերեն ) he Armenia khi̍p Nagorno-Karabakh ke kôn-fông ngî-ngièn, su̍k-yî Yin-Êu Ngî-ne ke yit-kî, than-he kì mò ngim-hò siông-khiun ngî-ngièn. khì sâm-sṳ̍p-pat ke sṳ-mû piang-yîm ne-thúng kien-kâ thu̍k-thi̍t, put-séu ngî-ngièn ho̍k-kâ tui Armenia-ngî sán-sên him-chhi. Armenia-ngî muk-chhièn kóng-fàm pûn Armenia-ngìn sṳ́-yung. Ngî-ngièn ho̍k-kâ chiông Armenia-ngî kûi-lui vi Yin-Êu Ngî-ne ke yit-chak thu̍k-li̍p ngî-chhu̍k.

Armenia-ngî fûn-phu.
Liuk Sṳ-ki Armenia-ngî vùn-hien

Li̍t-sṳ́編輯

Lui-phe̍t編輯

Thi-lî fûn-phu編輯

Fông-ngièn編輯

Ngî-yîm編輯

Sṳ-mû編輯

Vùn-fap編輯

Chu-sṳt編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Armenia-ngî Wikipedia