Gibraltar

Gibraltar
Gibraltar
Flag of Gibraltar.svg
Coat of arms of Gibraltar1.svg
khì
Khì-ho
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
EU-Gibraltar.svg
Gibraltar ke só-chhai.
sú-fú Gibraltar

Gibraltar he 14-ke Yîn-koet Hói-ngoi liâng-thú chṳ̂ yit, ya-he chui-séu ke yit-ke, vi yî Iberia Pan-tó ke ma̍t-tôn, he thûng-vông Thi-chûng-hói ke ngi̍p-khiéu. Mien-chit yok vì liuk phìn-fông kûng-lî, pet chiap Sî-pân-ngà Andalucía Cádiz-sén. Gibraltar Ki-ngâm he Gibraltar chú-yeu ke thi-phiêu chṳ̂ yit.

Thi-lî編輯

Li̍t-sṳ́編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

ngìn-khiéu編輯

Kîn-chi編輯

Sa-fi vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Khô ho̍k編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯

Ngoi-phu lièn-kiet編輯