Andalucía

Andalucía (Sî-pân-ngà-ngî: Andalucía) he chû-sṳ̀n Sî-pân-ngà ke 17 ke Chhṳ-chhṳ-khî chṳ̂-yit. Sú-fú vì Sevilla.

Andalucía .
Andalucía Khì-chì
Andalucía Vûn-chông
Andalucía .

Andalucía chhai Sî-pân-ngà nàm-fông, pet yû Extremadura lu Castilla-La Mancha, tûng yû Murcia Thi-khî, nàm yû Thi-chûng-hói, Gibraltar, sî yû Phù-thò-ngà.

Moro-ngìn (Sî-Â khi̍p Pet-Fî thi-khî Mu̍k-sṳ̂-lìm ke thúng-chhṳ̂n) chên thúng-chhṳ ko chhṳ́ thi pin miang-miàng vì al-Andalus, Andalucía phien yîn-chhṳ́ tet-miàng, yì liá-vi ya phien hó-tô Moro sṳt kien-chuk-vu̍t. Chui chho̍k-miàng ke phien he chhai Granada ke Alhambra Kiûng.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Chiá-moi sàng-sṳ編輯