Cádiz-sén (Sî-pân-ngà-ngî: Provincia de Cádiz) vì Sî-pân-ngà nàm-phu ke yit-ke sén-fun, vi yî Andalucía Chhṳ-chhṳ-khî ke sî-nàm-phu, vì Sî-Êu thi-khî ke chui-nàm tôn. Cádiz-sén ke sú-fú vì Cádiz, ngìn-khiéu yû 1,164,374 (2004-ngièn), khì-chûng thai-yok 600,000 ngìn kî-chhu chhai Cádiz-vân khî chû-piên.

Cádiz-sén.
Flag Cádiz Province.svg

Thi-lîPhiên-siá

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍kPhiên-siá

ngìn-khiéuPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Sa-fi vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Khô ho̍kPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá