Cádiz-sén (Sî-pân-ngà-ngî: Provincia de Cádiz) vì Sî-pân-ngà nàm-phu ke yit-ke sén-fun, vi yî Andalucía Chhṳ-chhṳ-khî ke sî-nàm-phu, vì Sî-Êu thi-khî ke chui-nàm tôn. Cádiz-sén ke sú-fú vì Cádiz, ngìn-khiéu yû 1,164,374 (2004-ngièn), khì-chûng thai-yok 600,000 ngìn kî-chhu chhai Cádiz-vân khî chû-piên.

Cádiz-sén.

Thi-lî phiên-siá

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍k phiên-siá

ngìn-khiéu phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá

Sa-fi vùn-fa phiên-siá

Kau-yuk phiên-siá

Khô ho̍k phiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hien phiên-siá

Ngoi-phu lièn-kiet phiên-siá