Cádiz-sén

Cádiz-sén (Sî-pân-ngà-ngî: Provincia de Cádiz) vì Sî-pân-ngà nàm-phu ke yit-ke sén-fun, vi yî Andalucía Chhṳ-chhṳ-khî ke sî-nàm-phu, vì Sî-Êu thi-khî ke chui-nàm tôn. Cádiz-sén ke sú-fú vì Cádiz, ngìn-khiéu yû 1,164,374 (2004-ngièn), khì-chûng thai-yok 600,000 ngìn kî-chhu chhai Cádiz-vân khî chû-piên.

Cádiz-sén.
Flag Cádiz Province.svg

Thi-lî編輯

Li̍t-sṳ́編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

ngìn-khiéu編輯

Kîn-chi編輯

Sa-fi vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Khô ho̍k編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯

Ngoi-phu lièn-kiet編輯