Gelderland

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Gelderland-sén)

Gelderland he vi-yî Hò-làn tûng-pet phu ke yit-ke sén, kì tûng-lìn Tet-koet, nàm lâu Limburg chiap-yòng, sî chiap Utrecht, pet kho Flevoland, sú-fú Arnhem. Chúng mien-chit 4,971.76 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 1,999,135-ngìn (2009-ngièn).

{{{official_name}}}

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Hì-hèu phiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍k phiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k phiên-siá

Chṳ̂-ngièn phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳ phiên-siá