Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet

Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet
조선민주주의인민공화국
Flag of North Korea.svg
Emblem of North Korea.svg
khì
Khì-ho
koet-kâ kiet-ngièn강성대국 (Chêu-sién-ngî)
"Khiòng-sṳn Thai Koet"
koet-kô: Oi-koet-kô
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
LocationNorthKorea.svg
Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet ke só-chhai.
sú-tû P'yŏngyang
Mien-chit
  • koet-thú mien-chit 120,540 km² sṳ-kie thi 98 miàng
sṳ̀-khî +8:30
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Chêu-sién-ngî
ngìn-khiéu
Chṳn-chhṳ vùn-fa
liâng-thô-ngìn
Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
chûng-yông ngiùn-hòng Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Chûng-yông Ngiùn-hàng
Kîm-pi tân-vi Won
GDP (miàng-ngi sông ke) 1540 ek (2013 ngièn)
phìn-kiûn GDP (miàng-ngi sông ke) 621 (2013 ngièn)
HDI 0.540 (2010 ngièn)
Koet-kâ chṳ̂-liau
Koet-kâ thoi-ho KP
koet-chi khî-khî suk-siá .kp
koet-chi thien-fa khî-ho +850

Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet (Chêu-sién-ngî: 조선민주주의인민공화국) he Â-chû tûng-phu Chêu-sién pan-tó pet-tôn ke koet-kâ, sú-tû he P'yŏngyang. Pet-hòn nàm-phu lâu Thai-hòn Mìn-koet fûn-kak, pet-phu tsiap-khiun Chûng-koet lâu Ngò-lò-sṳ̂.

Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet sṳ̀n-li̍p yî 1948-ngièn kiú-ngie̍t kiú-ngit.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Kîn-chi編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn kón-khî編輯

Ngìn-khiéu編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Thí-yuk編輯

Chhâm-siòng編輯

Chûng-kau編輯

Kiûn-sṳ編輯