Kaesŏng Thi̍t-khip-sṳ (개성특급시) he Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet ke 1 chak thi̍t-khip-sṳ.

Kaesŏng Thi̍t-khip-sṳ
개성특급시
—  Thi̍t-khip-sṳ  —
  chón-siá
 - Chosŏn'gŭl 개성특급시
 - Hon-sṳ 開城特級市
 - McCune–Reischauer Kaesŏng-T'ŭkkŭpsi
VIEW OF KAESONG CITY DPR KOREA OCT 2012 (8157429066).jpg
DPRK2006 Hwangbuk-Kaesong.PNG
Kaesŏng Thi̍t-khip-sṳ is located in Pet Chêu-sién
Kaesŏng Thi̍t-khip-sṳ
Kaesŏng Thi̍t-khip-sṳ
Koet-kâ  Pet Chêu-sién
Tho Hwanghae Nàm
Mien-chit
 - Só-yû 179.26 km2
Ngìn-khiéu (2009)
 - Só-yû 192,578 ngìn