Khôi-khí chú sién-tân

Kaesŏng Kûng-ngia̍p Thi-khî (개성공업지구) he Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet ke 1 chak thi-khî.