British Columbia

British Columbia
Flag of British Columbia.svg Coat of Arms of British Columbia.svg
British Columbia Parliament Buildings - Pano - HDR.jpg
British Columbia in Canada.svg
Koet-kâ: Kâ-nâ-thai Flag of Canada.svg
Chhṳ-chhṳ-khî:
Sén: British Columbia-sén
Mien-chit: 944,735 phìn-fông kûng-lî
Ngìn-khiéu: 4,400,057 (2011-ngièn)
Me̍t-thu: 4.76 ngìn/phìn-fông kûng-lî
GDP:
Chúng-liòng: C$217.749 billion
Phìn-kiûn: C$47,579
Sṳ̀-khî: CET (UTC-7)

British Columbia he Kâ-nâ-thai ke Yit-kip Hàng-chṳn-khî, vi-yî kâi-koet chui sî-phu, sî-mien kho Thai-phìn-yòng, sú-fú vi-yî Vûn-kô-fà-tó ke Vì-tô-li-â, kâi-sén chui-thai sàng-sṳ he Vûn-kô-fà. Kâi-sén mien-chit 944,735 phìn-fông kûng-lî, he Kâ-nâ-thai mien-chit thi-sâm thai ke sén. Chú-yeu sán-ngia̍p he lìm-ngia̍p, khóng-ngia̍p, ǹg-ngia̍p.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Ngî-ngièn編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

 
British Columbia-sén.

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng British Columbia siông-koân ke tóng-on.