Yakut-ngî / Sakha-ngî (саха тыла) he Yakut-ngìn ke ngî-ngièn, su̍k-yî Turk Ngî-chhu̍k, he Ngò-lò-sṳ̂ chṳ̂ Sakha Khiung-fò-koet ke kôn-fông ngî-ngièn chṳ̂ yit.

Yakut-ngî.

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Lui-phe̍t

phiên-siá

Thi-lî fûn-phu

phiên-siá

Ngî-yîm

phiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-ki

phiên-siá

Chu-sṳt

phiên-siá

Chhâm-siòng

phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet

phiên-siá
 
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Yakut-ngî Wikipedia