Yakut-ngî / Sakha-ngî (Саха тыла) he Yakut-ngìn ke ngî-ngièn, su̍k-yî Turk Ngî-chhu̍k, he Ngò-lò-sṳ̂ chṳ̂ Sakha Khiung-fò-koet ke kôn-fông ngî-ngièn chṳ̂ yit.

Yakut-ngî.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-kiPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Yakut-ngî Wikipedia