Sakha Khiung-fò-koet (Sakha-ngî: Саха Өрөспүүбүлүкэтэ ) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Sî-pak-li-â Lièn-pâng Kón-khî. Sakha Khiung-fò-koet mien-chit 3,083,523 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 958,528 (2010-ngièn), sú-tû Abakan. Khakassia Khiung-fò-koet Sakha-ngìn cham ngìn-khiéu 49.9%, Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham 37.8%.

Sakha Khiung-fò-koet Koet-khì
Sakha Khiung-fò-koet Koet-fui
Sakha Khiung-fò-koet.
Sakha Yakutia rep.png

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá