Tokushima-yen (Ngit-pún-ngî: 徳島県 (Tet-tó-yen)/ とくしまけん?) he Ngi̍t-pún Shikoku sî-pet-phu ke yit-ke yen, lâu tó-song khì-thâ si-yen chiap-yòng fe̍t kak-nui hói-vân cha-mong, mien-chit 4,144.95 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 824,108-ngìn.

Tokushima-yen
徳島県
—  Yen  —
Ngi̍t-pún-ngî chón-siá
 - Ngi̍t-pún-ngî 徳島県
 - Kana とくしまけん
 - Lò-mâ-sṳ Tokushima-ken
Tokushima-yen ke khì-é
Khì-é
Official logo of Tokushima-yen
Yen-chông
Tokushima-yen ke só-chhai.
Tokushima-yen ke só-chhai.
Koet-kâ  Ngi̍t-pún
Thi-fông Shikoku
Sú-fú Tokushima
Mien-chit
 - Só-yû 4,146.65 km2
Ngìn-khiéu (May 1, 2016)
 - Só-yû 751,969 ngìn
 - Me̍t-thu 181.3/km2
Mióng-cham pref.tokushima.jp/english/

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Chṳn-chhṳ

phiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍k

phiên-siá

</noinclude> | style="text-align: left; vertical-align: top; " |

| style="text-align: left; vertical-align: top; " |

| style="text-align: left; vertical-align: top; " |

| style="text-align: left; vertical-align: top; " |

|}

Kâu-thûng

phiên-siá

Lî-hàng kín-tiám

phiên-siá

Yû-hau Sàng-sṳ

phiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hien

phiên-siá


Ngoi-phu lièn-kiet

phiên-siá