Tokushima-sṳ

Tokushima-sṳ (Ngit-ngî: 德島市) he Ngit-pún Shikoku tûng-pet-phu ke yit-ke sàng-sṳ, vi-yî kit yâ chhôn hò-khiéu, vì Tokushima-yen ke yen chṳn-fú só-chhai-thi. Sûi-yèn Tokushima-sṳ su̍k-yî Shikoku thi-fông, than chhṳ-kú yî-lòi, yit-chhṳ̍t lâu Kinki thi-fông vông lòi me̍t-chhiet, hien-chhai yi̍t yû Kōbe Thâm-lu Mîn-mùn Chhṳ-thûng Chhâ-tho khó chhṳ̍t-chiap vông lòi Kansai thi-fông.

Tokushima-sṳ.
Tokushima-sṳ.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Kâu-thûng編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯

Yû-hau Sàng-sṳ編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯


Ngoi-phu lièn-kiet編輯