Shikoku (Ngit-pún-ngî: 四国 (Si-koet)/ しこく?) he Ngit-pún pún-thú si-tó chûng chui-séu ke yit-ke, ya-he sṳ-kie sông thi-ńg-sṳ̍p thai tó-yí. Si-koet tó vi yî Honshū sî-nàm-phu Chūgoku Thi-fông ke nàm-fông, Kyūshū ke tûng-pet-fông, lâu Honshū chṳ̂-kiên yî Seto Nui-hói siông kak. Liá-ha só-kóng ke Shikoku, thûng-sòng he chṳ́ Shikoku Thi-fông, chhù-liáu Si-koet pún-tó chṳ̂-ngoi, ya-he pâu-hàm Shōdo-tó, Ōmi-tó, Ō-tó, Naka-tó, Hakata-tó tén fu-su̍k tó-yí.

Shikoku
Kochi Castle 03.JPG

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Kín-tiám編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Hàng-chṳn編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯

Ngoi-phu Lièn-chiap編輯