Telugu-ngî

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Thai-lû-ku-ngî)

Telugu-ngî (తెలుగు) he Yin-thu Andhra Pradesh ke kôn-fông ngî-ngièn, su̍k-yî Dravida Ngî-hì. Telugu-ngî he Yin-thu Andhra Pradesh Telugu-ngìn ke ngî-ngièn, Yin-thu Hièn-fap sṳ̀n-ngin ke ngî-ngièn chṳ̂-yit. Su̍k Dravida Ngî-hì chûng-phu Ngî-chhu̍k. Sṳ́-yung ngìn-khiéu chhêu-ko 4000 van, kî thùng Ngî-hì kok ngî-ngièn chṳ̂ sú.

Telugu-ngî fûn-phu.

Li̍t-sṳ́編輯

Lui-phe̍t編輯

Thi-lî fûn-phu編輯

Fông-ngièn編輯

Ngî-yîm編輯

Sṳ-mû編輯

Vùn-fap編輯

Chu-sṳt編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Telugu-ngî Wikipedia