Tûng Timor Mìn-chú Khiung-fò-koet
Repúblika Demokrátika Timór-Leste
República Democrática de Timor-Leste
Flag of East Timor.svg
Coat of arms of East Timor.svg
khì
Khì-ho
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
LocationEastTimor.svg
Tûng Timor ke só-chhai.
sú-tû Dili

Tûng Timor he Â-chû yit-ke koet-kâ. Dili he Tûng Timor ke sú-tû.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá