Sông Normandy

Sông Normandy (Fap-ngî: Haute-Normandie; Yîn-ngî: Upper Normandy) he Fap-koet ke yit-chak Thai-khî, vi-yî Fap-koet pet-phu, tûng lâu Picardy chiap-yòng. Chúng mien-chit 12,317 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 1,915,000-ngìn (2007-ngièn thúng-kie). Hâ-hot Seine-Maritime lâu Eure. Khì sú-fú he Rouen.

Sông Normandy .
Sông Normandy .
Rouen, Sông Normandy.
Le Havre, Sông Normandy.
Évreux, Sông Normandy.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Kín-tiám編輯

Chiá-moi sàng-sṳ編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Sông Normandy siông-koân ke tóng-on.