Pays de la Loire

Pays de la Loire he Fap-koet ke yit-chak Thai-khî, vi-yî Fap-koet tûng-nàm-fông, pet lâu Brittany chiap-yòng. Chúng mien-chit 32,082 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 3,553,353-ngìn (2014-ngièn thúng-kie). Hâ-hot Loire-Atlantique-sén, Maine-et-Loire-sén, Mayenne-sén, Sarthe-sén, Vendée-sén. Khì sú-fú he Nantes.

Pays de la Loire .
Pays de la Loire .

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Chiá-moi sàng-sṳ編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Pays de la Loire siông-koân ke tóng-on.