Brittany he Fap-koet ke yit-chak Thai-khî, vi-yî Fap-koet sî-pet-fông, tûng lâu Pays de la Loire chiap-yòng. Chúng mien-chit 27,208 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 3,139,000-ngìn (2008-ngièn thúng-kie). Hâ-hot Côtes-d'Armor-sén, Finistère-sén, Ille-et-Vilaine-sén, Morbihan-sén. Khì sú-fú he Rennes.

Brittany .
Brittany Vûn-chông.
LeDiben Harbor.jpg

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Chiá-moi sàng-sṳ編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Brittany siông-koân ke tóng-on.