Pet-phu Calais Hói-hia̍p

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Nord-Pas-de-Calais)

Pet-phu Calais Hói-hia̍p (Fap-ngî: Nord-Pas-de-Calais) he Fap-koet ke yit-chak Thai-khî, vi-yî Fap-koet tûng-pet-fông, pet lâu Pí-li-sṳ̀ chiap-yòng. Chúng mien-chit 12,414.09 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 4,107,148-ngìn (2010-ngièn thúng-kie). Hâ-hot Nord-sén, Calais Hói-hia̍p-sén. Khì sú-fú he Lille.

Pet-phu Calais Hói-hia̍p .
Pet-phu Calais Hói-hia̍p
Pet-phu Calais Hói-hia̍p.

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍k

phiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k

phiên-siá

Chṳ̂-ngièn

phiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳ

phiên-siá

Kâu-thûng

phiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liau

phiên-siá

Chhâm-siòng

phiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiap

phiên-siá
 
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Pet-phu Calais Hói-hia̍p siông-koân ke tóng-on.