Lille (Hò-làn-ngî: Rijsel) he Fap-koet pet-phu chui-thai ke sàng-sṳ, ya-he Nord-Pas-de-Calais Thai-khî sú-fú lâu Nord-sén ke Sén-fi. Lille he Fap-koet pet-phu ke kîn-chi, vùn-fa, kau-yuk lâu kâu-thûng chûng-sîm. Lille yúng-yû 225,784 vi kî-mìn (2008-ngièn), Lille ya-he Lille Tû-fi-khî ke chú-yeu sàng-sṳ. Liá-ke Tû-fi-khî yúng-yû sông-pak-van ke ngìn-khiéu, pin pâu-koat fu-khiûn kûi-mù kha-séu ke sàng-sṳ, li-yì Roubaix, Tourcoing lâu Villeneuve d'Ascq. Lille ya su̍k-yî yit-ke yèn-chhûn to Pí-li-sṳ̀ ke ki-thai sàng-sṳ khiùn, hâm-cho Eurometropolis Lille–Kortrijk–Tournai, khì-chûng pâu-koat yû sàng-sṳ Arrondissement de Courtrai, Tournai, Mouscron, Ypres lâu Menin, yit khiung pâu-hàm liáu 1,905,000 vi kî-mìn.

Lille .
Lille Vûn-chông.
Lille .
Lille .

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍k

phiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k

phiên-siá

Chṳ̂-ngièn

phiên-siá

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍k

phiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k

phiên-siá

Chṳ̂-ngièn

phiên-siá

Kín-tiám

phiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳ

phiên-siá

Kâu-thûng

phiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liau

phiên-siá

Chhâm-siòng

phiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiap

phiên-siá
 
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Lille siông-koân ke tóng-on.